08.1900 4080
HD ETEK → Thước quang máy công cụ
 
Thanh thước quang sino KA300-470 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-470 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-420 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-420 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-370 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-370 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-320 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-320 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-270 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-270 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-220 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-220 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-170 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-170 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang Sino KA300-70 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang Sino KA300-70 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-120 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang sino KA300-120 độ phân giải 5/1000
Thanh thước quang Sino KA300
Thanh thước quang Sino KA300
Màn hình hiển thị số 2 trục Jenix DSC-802
Màn hình hiển thị số 2 trục Jenix DSC-802
Màn hình quang học Jenix DSC-804 hiển thị 4 trục
Màn hình quang học Jenix DSC-804 hiển thị 4 trục
Màn hình quang 3 trục Jenix DSC-803
Màn hình quang 3 trục Jenix DSC-803
Màn hình hiển thị số 1 trục Jenix DSC-801
Màn hình hiển thị số 1 trục Jenix DSC-801
Thanh thước quang có hành trình dài trên 1000mm Jenix Hàn Quốc
Thanh thước quang có hành trình dài trên 1000mm Jenix Hàn Quốc
Thanh thước quang Jenix JSS5L, JSS1L
Thanh thước quang Jenix JSS5L, JSS1L
Thanh thước quang JSN Jenix Hàn Quốc
Thanh thước quang JSN Jenix Hàn Quốc
Thanh thước quang Jenix JSM Hàn Quốc
Thanh thước quang Jenix JSM Hàn Quốc
Thước Từ Sinpo Cho Máy Công Cụ – Hành Trình Dài Hơn 3000mm
Thước Từ Sinpo Cho Máy Công Cụ – Hành Trình Dài Hơn 3000mm
Thanh thước quang Sinpo JCXGL
Thanh thước quang Sinpo JCXGL
Thanh thước quang Sinpo JCXG
Thanh thước quang Sinpo JCXG
Thanh thước quang Sinpo JCXF
Thanh thước quang Sinpo JCXF
Thanh thước quang Sinpo JCXK
Thanh thước quang Sinpo JCXK
Thanh thước quang Sinpo JCXE
Thanh thước quang Sinpo JCXE
Thanh thước quang Sinpo JCXFS
Thanh thước quang Sinpo JCXFS
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 1 Trục Sinpo DROII-1G
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 1 Trục Sinpo DROII-1G
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 3 Trục Sinpo DROII-3M
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 3 Trục Sinpo DROII-3M
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 2 Trục Sinpo DROII-2L
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 2 Trục Sinpo DROII-2L

Máy công cụ Thiết bị gara ô tô Phụ kiện máy tiện và CNC
Phụ kiện máy phay và CNC Phụ kiện máy mài và ADM Phụ kiện gá kẹp
Dụng cụ đo kiểm Thước quang máy công cụ Sản phẩm khác