08.1900 4080
HD ETEK → Dụng cụ đo kiểm
 
Đầu set phôi điện tử, đầu dò tâm điện tử
Đầu set phôi điện tử, đầu dò tâm điện tử
Đầu set phôi cơ, đầu dò tâm phôi
Đầu set phôi cơ, đầu dò tâm phôi
Thước đo cao du xích 540-106 (0-600mm)
Thước đo cao du xích 540-106 (0-600mm)
Thước đo cao du xích 514-108 (0-1000mm)
Thước đo cao du xích 514-108 (0-1000mm)
Thước đo cao du xích 514-104 (0-450mm)
Thước đo cao du xích 514-104 (0-450mm)
Thước đo cao du xích 514-102 (0-300mm)
Thước đo cao du xích 514-102 (0-300mm)
Thước đo cao điện tử 192-631-10 (0-18”)
Thước đo cao điện tử 192-631-10 (0-18”)
Thước đo cao điện tử 192-615-10 (0-1000mm)
Thước đo cao điện tử 192-615-10 (0-1000mm)
Thước đo cao điện tử 192-614-10 (0-600mm)
Thước đo cao điện tử 192-614-10 (0-600mm)
Thước đo cao điện tử 192-613-10 (0-300mm)
Thước đo cao điện tử 192-613-10 (0-300mm)
Thước đo cao đồng hồ 192-132 (0-600mm)
Thước đo cao đồng hồ 192-132 (0-600mm)
Thước đo cao đồng hồ 192-131 (0-450mm)
Thước đo cao đồng hồ 192-131 (0-450mm)
Thước đo cao đồng hồ 192-130 (0-300mm)
Thước đo cao đồng hồ 192-130 (0-300mm)
Đồng hồ so cơ khí 1044S (5mm/0.01mm)
Đồng hồ so cơ khí 1044S (5mm/0.01mm)
Panme đo ngoài cơ khí 103-143-10 (150-175mm)
Panme đo ngoài cơ khí 103-143-10 (150-175mm)
Panme đo ngoài cơ khí 103-142-10 (125-150mm)
Panme đo ngoài cơ khí 103-142-10 (125-150mm)
Panme đo ngoài cơ khí 103-141-10 (100-125mm)
Panme đo ngoài cơ khí 103-141-10 (100-125mm)
Panme đo ngoài cơ khí 103-140-10 (75-100mm)
Panme đo ngoài cơ khí 103-140-10 (75-100mm)
Panme đo ngoài cơ khí 50-75mm/0.01
Panme đo ngoài cơ khí 50-75mm/0.01
Panme đo ngoài cơ khí 25-50mm/0.01
Panme đo ngoài cơ khí 25-50mm/0.01
Panme đo ngoài cơ khí 0-25mm/0.01
Panme đo ngoài cơ khí 0-25mm/0.01
Panme đo ngoài cơ khí 25-50mm/0.001
Panme đo ngoài cơ khí 25-50mm/0.001
Panme đo ngoài cơ khí 0-25mm/0.001
Panme đo ngoài cơ khí 0-25mm/0.001
Dụng cụ sét dao trục Z, Set dao trục Z máy CNC loại cơ
Dụng cụ sét dao trục Z, Set dao trục Z máy CNC loại cơ
Đầu dò tâm điện tử, sét phôi có cảm biến
Đầu dò tâm điện tử, sét phôi có cảm biến
Đầu sét phôi cơ, đầu dò tâm senser cơ
Đầu sét phôi cơ, đầu dò tâm senser cơ
Dụng cụ sét dao trục Z máy phay, thiết bị so dao trục Z
Dụng cụ sét dao trục Z máy phay, thiết bị so dao trục Z
Thước cặp điện tử (500-151-30), 0 – 150 mm
Thước cặp điện tử (500-151-30), 0 – 150 mm
Thước cặp điện tử (500-182-30), 0 – 200 mm
Thước cặp điện tử (500-182-30), 0 – 200 mm
Thước cặp cơ khí 0-300mm (530-109)
Thước cặp cơ khí 0-300mm (530-109)
Đồng hồ so chân gập 0-0.14mm/0.001mm, 513-401-10E Mitutoyo
Đồng hồ so chân gập 0-0.14mm/0.001mm, 513-401-10E Mitutoyo
Đồng hồ so cơ khí 2046S (10mm/0.01mm)
Đồng hồ so cơ khí 2046S (10mm/0.01mm)
Panme cơ khí đo ngoài 103-137 (0-25 mm)
Panme cơ khí đo ngoài 103-137 (0-25 mm)
Thước cặp cơ khí 0-200mm (530-118)
Thước cặp cơ khí 0-200mm (530-118)

Máy công cụ Thiết bị gara ô tô Phụ kiện máy tiện và CNC
Phụ kiện máy phay và CNC Phụ kiện máy mài và ADM Phụ kiện gá kẹp
Dụng cụ đo kiểm Thước quang máy công cụ Sản phẩm khác